Untitled photo

Gedragsregels

De mensen die bij Your Naked Skin voor de camera staan zijn vaak niet of maar schaars gekleed. Dat vraagt om een aantal extra regels om fijn samen te kunnen werken. Ook de fotograaf moet zich tijdens de shoot aan regels houden. De meeste van die regels lijken heel vanzelfsprekend, maar helaas horen we veel te vaak andere geluiden. Daarom hebben wij een gedragscode voor de fotograaf opgesteld.

Wat mag je van ons verwachten?

De fotograaf van Your Naked Skin:

 - Staat je niet te bekijken en fotografeert je niet terwijl jij je om-, uit- of aankleedt. Dat mag je dus ook gerust in een andere ruimte doen.

 - Zit niet aan je en beperkt fysiek contact tot een absoluut minimum als je naakt bent.

 - Vraagt niet om seks en ook niet om 'voor de foto' handelingen bij hem te verrichten.

 - Maakt geen opmerkingen over je fysiek ('wat heb jij grote borsten!')

 - Jij mag naakt zijn en de fotograaf gekleed, in de communicatie is daar niets van te merken.

 - Blijft hoffelijk en respectvol en zal je volgen in het taalgebruik waarbij jij je prettig voelt.

 - Let op jouw welzijn tijdens de shoot en grijpt in als hij denkt dat je dingen doet die je eigenlijk niet wil.

 - Fotografeert niet meer dan jij vooraf hebt aangegeven. Alles is nee tenzij jij ja hebt gezegd.

 - Heeft er geen problemen mee dat jij je laat begeleiden.

 - Gebruikt enkel professionele apparatuur en fotografeert je dus niet met zijn mobiel of iets dergelijks.

 - Houdt zijn kleren gewoon aan. Jij gaat uit de kleren, de fotograaf niet. Bespreek het vooraf als je dat als een probleem ervaart.

Gosh, do I look like a Dutchman to you? Translate this!

Powered by Google TranslateTranslate

Vind je hier iets van? Kan het beter? Tell us!

  • No Comments

Original text